AH90°-LBT50

AH90°-LBT50
AH90°-LBT50

Largest Dimension:               340mm

Weight:        N/A

Technical Data

Maximum power25KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed1800rpm
Flange diameter270mm
Input and output gear ratio1:1(klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach