AH90°-DF50

AH90°-DF50
AH90°-DF50

Largest Dimension:                 N/A

Weight:        N/A

Technical Data

Maximum power38KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed2000rpm
Flange diameter270mm
Input and output gear ratio1:1(klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach