AH90°-BT50-TL-X00

AH90°-BT50-TL-X00
AH90°-BT50-TL-X00

Largest Dimension:                 N/A

Weight:        N/A

Technical Data

Maximum power25KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed2500rpm
Flange diameter320mm/420mm
Input and output gear ratio1:1 (klingeinberg spiral bevel gears+spur gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach