4S-JBT50

4S-JBT50
4S-JBT50

Largest Dimension:                 N/A

Weight:        N/A

Technical Data

Maximum power25KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed1800rpm
Flange diameter250mm
Input and output gear ratio1:1(klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach, broaches automatically